Kvällsworkshop: Zen Coaching – Djupt helande och transformation

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 11/10/2017
6:00 am - 10:00 pm

Location
Linköping

Categories


Zen Coaching – Djupt helande och transformation

En transformerande kväll med Kåre Landfald

(This workshop will be held in Swedish.)

Välkommen till en djupgående, närande och transformerande kväll!

”Det viktigaste är att ta reda på vad det viktigaste är” – Shunryu Suzuki

VAD LÄNGTAR DU EFTER?

Vad är viktigast för dig? Vad är din djupaste längtan?

Under den här kvällen kommer du att få lära dig enkla och kraftfulla verktyg för att stötta dig själv och andra till djupt helande, transformation och närvaro.

Kåre kommer att presentera och demonstrera grunderna i Zen Coaching. Vi kommer att jobba med guidade meditationer, kraftfulla övningar, demonstrationer av coachning och energi för att underlätta djupgående skiften, transformation och expansion av medvetenhet på både grupp- och individnivå.

Vi kommer också att utforska hur vi kan öva på att vara närvarande i vardagslivet och se hur vi kan använda utmaningarna som kommer upp längs vägen som möjligheter för utveckling istället för irriterande hinder.

GRUNDEN TILL LIDANDE

Roten till problemen och lidandet i livet är att vi tappar kontakten med oss själva. Den djupaste lösningen på alla problem är alltså att återuppta kontakten med oss själva – INTE genom att söka förändring i de yttre omständigheterna (även om detta kan vara en sidoeffekt av en inre transformation).

När vi har kontakt med oss själva upplöses problemen: det som tidigare kändes som ett stort problem blir istället en intressant utmaning att ta hand om.

När vi tappar kontakten med oss själva handlar det om att vi upprätthåller motstånd till upplevelsen i stunden. Våra vanor att stå emot otrevliga känslor har rötter från vårt förflutna och är betingat genom föräldrar, samhälle och överlevnadsmekanismer. Detta leder oss till att leva ett begränsat liv baserat på försvarsmekanismer. Detta leder i sin tur till ansträngning, kamp, rädsla, stress, armering av kroppen, inre och yttre konflikter, känsla av separation, fientlighet och känslomässigt och fysiskt lidande.

NYCKELN TILL FRID OCH KRAFT

En slogan i Zen Coaching är: att finnas där för det som är där. Nyckeln till frid, närvaro och sann kraft är att säga ”ja” till upplevelsen i stunden – ett djupgående tillåtande av verkligheten som den är, ögonblick för ögonblick. Zen Coaching är ett inre synsätt på coachning och livet som stöttar hängivelse till upplevelsen i stunden, att säga ”ja” till det som är. Detta betyder att möta våra inre upplevelser, hur utmanande de än är, med tillåtande, empati och nyfikenhet från hjärtat.

Vad är effekten av att tillåta den inre upplevelsen, att säga ”ja” till det som är? Effekten är ett omedelbart skifte, stort eller subtilt, från ego till närvaro, från reaktioner baserade på begär och rädsla till spontana responser. Detta representerar ett skifte från lidande till ett liv i tillit, hängivelse, flöde och närvaro.

För de flesta av oss är detta inte ett skifte som händer en gång och som gör att vi kan leva i frid resten av våra liv. Detta är ett skifte som behöver återupptäckas och repeteras om och om igen och gradvis integreras som en sann förståelse för hur saker är och som ett sätt att leva. Efter varje ”aha!”, efter varje uppvaknande till vår sanna natur tenderar vi att falla tillbaka till reaktioner baserade på begär och rädsla, separation, stress och kamp.

Med den här processen kan vi lära oss att vara öppna, sårbara och ärliga i mötet med våra rädslor. Vi lär oss att skifta från rädsla till tillit, mod och kärlek.

VAD ÄR ZEN COACHING?

Zen Coaching är ett hjärtbaserat synsätt av coachning som bjuder in oss att möta våra upplevelser med empati. I detta omfamnande av vår sanna natur i ögonblicket, transformeras våra utmaningar, vår visdom träder fram och vårt glädjefyllda kreativa uttryck i världen börjar flöda oförutsägbart.

”Zen” betyder meditation, medvetenhet, närvaro. ”Coaching” betyder att erbjuda stöd genom närvaro, kraftfulla frågor, djupt lyssnande och kärleksfulla utmaningar. Zen Coaching stöttar stärkande genom återupptagande av kontakten med vår sanna natur, med vår inre och outtömliga källa av styrka, kraft, frid och empati.

Kom helst 15 minuter före start.

Bidrag: 500 SEK (inklusive fika) betalas kontant på plats.

Anmälan: Vänligen fyll i denna online-anmälan. Du är också välkommen om du bestämmer dig i sista minuten. Skicka då gärna ett mejl till lindagranquist@gmail.com.

Frågor eller direkt anmälan: eva.zencoaching@gmail.com