Hur jag lärde mig älska mina värsta känslor

Inger Edelfeldt
‘Hur jag lärde mig älska mina värsta känslor’

2009

Inger Edelfeldt är författare och konstnär men också diplomerad Zen Coach. Med utgångspunkt i sin egen livsberättelse skildrar hon möten med många olika terapier och gemenskaper; från psykoterapeutiska samtal till frigörande dans, TM, gestaltterapi och Zen Coaching.

Beställ boken på Adlibris