ZAŁOŻYCIEL ZEN COACHING

Kåre Landfald

Kåre jest założycielem Zen Coachingu i stoi na czele międzynarodowej wspólnoty Zen Coachingu, prowadząc treningi na całym świecie.
Kåre pochodzi z Norwegii i był współwłaścicielem Ęngsbacka Center for Personal Growth w Szwecji w latach 2004-2009. Przez te lata rozwinął podejście Zen do coachingu, inspirując się wieloma źródłami, w tym nowoczesną tradycją coachingową, buddyzmem Zen, Diamentowym podejściem wg AH Almaasa, porozumieniem bez przemocy (Marshall Rosenberg), nauką o Wielkiej Wolności (Candice O'Denver), i więcej. Posiada tytuł licencjata z filozofii i magistra zarządzania i systemów informatycznych. Od 1997 roku pracował jako konsultant, trener, mediator ds. konfliktu, menedżer i nauczyciel w zakresie rozwoju osobistego i zmian organizacyjnych. Wcześniej Kåre pracował w dziedzinie spraw międzynarodowych w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, Norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz jako konsultant dla różnych organizacji.

Senior Coach Team & Teachers on the training

Coming soon

Administration and organisers

Coming soon