Zen Coaching pomaga nam głębiej połączyć się z samym sobą i naszym prawdziwym źródłem mocy, mądrości i kreatywności. Czyni to, wspierając nas w odkrywaniu mocy odprężenia w teraźniejszości, w doświadczaniu łatwości i pełni życia w swobodnym przepływie.
Odkrywamy, jak coraz częściej możemy reagować z miejsca wewnętrznej mądrości a nie z trybu automatycznego pilota, nawet w trudnych sytuacjach. Ci, którzy biorą udział w szkoleniu Zen Coaching, uczą się odkrywać lub pogłębiać swoją umiejętność pomagania ludziom w transformacji blokad wewnętrznych i uwalnianiu ich potencjału poprzez wysokiej jakości słuchanie i proste, mocne pytania.

Praktyczne korzyści

Przynosi to korzyści we wszystkich obszarach życia – w relacji z samym sobą i innymi, w odnoszeniu sukcesów w życiu zawodowym, naszej zdolności do odgrywania ról przywódczych, naszego zdrowia i wielu innych. Obejmuje także życie bardziej zgodnie z powołaniem naszego serca; dzięki temu żyjemy bardziej z miejsca naszego prawdziwego potencjału, z większą pewnością siebie, kreatywnością, skutecznością i łatwością; przejawiamy wtedy jaśniejsze i bardziej inspirujące zdolności komunikacyjne i przywódcze.

The most important thing is to find out what is the most important thing

Shunryu Suzuki