05 gru

Praktyka 2: A-B-C związku

Komunikacja z serca do serca:

Praktyka ta wspiera nas w byciu w stanie odprężenia zarówno ze sobą, jak i z innymi, gdy jesteśmy w relacji, co wspiera kontakt z serca do serca w każdej sytuacji, która może się zdarzyć.

Żyjemy w świecie, w którym wielu z nas koncentruje się bardziej na słuchaniu i oferowaniu innym naszych dobrze zaplanowanych komentarzy i porad, a poświęca coraz mniej czasu, energii i skupienia na prawdziwym słuchaniu siebie i innych.
Kiedy skupiamy większość naszej energii na byciu zrozumianym i wysłuchanym przez innych, mamy tendencję do całkowitego zapominania o słuchaniu, bądź słuchamy innych powierzchownie. W wyniku tego mamy tendencję do słuchania bardziej naszych myśli i interpretacji tego, co mówi druga osoba, niż słuchania I bycia naprawdę obecnym dla tego, co jest żywe w drugiej osobie w tej chwili.

Ta praktyka jest zaproszeniem do zostania słuchaczem.

Praktyka A-B-C komunikuje się z następującymi trzema intencjami w poniższej kolejności:

ABC komunikacji może pomóc rozwiązać większość naszych problemów z relacjami i wesprzeć nas w stworzeniu takiego połączenia z serca do serca, za którym tęsknimy w każdym momencie, gdy jesteśmy w kontakcie z innymi.

ABC komunikacji może pomóc rozwiązać większość naszych problemów z relacjami i pomóc w stworzeniu takiego połączenia serca, za którym tęsknimy w każdym momencie, gdy jesteśmy w kontakcie z innymi.

A-B-C pomaga nam pozostawać zakotwiczonymi w spokojnej świadomości w relacjach z innymi. Pomaga nam uniknąć pułapek ofiar, krytyki, winy, oczekiwań i żądań, które często zakłócają nasze wzajemne relacje. Pozwala to na wzajemne obdarowywanie się i wzbogacanie życia, które odbywa się jako taniec między nami, poprzez wyjątkową moc komunikacji, którą jesteśmy obdarowani.

W ten sposób relacja może być świętowaniem naszej mocy wzbogacania się nawzajem.Wtedy nie jest walką o to, aby nasze poczucie braku i ograniczeń zostało zrekompensowane przez innych lub uniknięte poprzez nasze unikanie innych.