05 Gru

Praktyka 2: A-B-C związku

Komunikacja z serca do serca:

Praktyka ta wspiera nas w byciu w stanie odprężenia zarówno ze sobą, jak i z innymi, gdy jesteśmy w relacji, co wspiera kontakt z serca do serca w każdej sytuacji, która może się zdarzyć.

Żyjemy w świecie, w którym wielu z nas koncentruje się bardziej na słuchaniu i oferowaniu innym naszych dobrze zaplanowanych komentarzy i porad, a poświęca coraz mniej czasu, energii i skupienia na prawdziwym słuchaniu siebie i innych.
Kiedy skupiamy większość naszej energii na byciu zrozumianym i wysłuchanym przez innych, mamy tendencję do całkowitego zapominania o słuchaniu, bądź słuchamy innych powierzchownie. W wyniku tego mamy tendencję do słuchania bardziej naszych myśli i interpretacji tego, co mówi druga osoba, niż słuchania I bycia naprawdę obecnym dla tego, co jest żywe w drugiej osobie w tej chwili.

Ta praktyka jest zaproszeniem do zostania słuchaczem.

Praktyka A-B-C komunikuje się z następującymi trzema intencjami w poniższej kolejności:

ABC komunikacji może pomóc rozwiązać większość naszych problemów z relacjami i wesprzeć nas w stworzeniu takiego połączenia z serca do serca, za którym tęsknimy w każdym momencie, gdy jesteśmy w kontakcie z innymi.

ABC komunikacji może pomóc rozwiązać większość naszych problemów z relacjami i pomóc w stworzeniu takiego połączenia serca, za którym tęsknimy w każdym momencie, gdy jesteśmy w kontakcie z innymi.

Staraj się najpierw zobaczyć, usłyszeć, poczuć i zrozumieć swoją własną reakcję na wszystko, co mówi lub robi ta druga osoba.

Ten krok reprezentuje empatię własną; pozwalam sobie doświadczyć uczuć i potrzeb, które są we mnie w tej chwili żywe. Oznacza to praktykowanie 1-2-3 na sobie, poprzez zauważanie i pozwalanie na to, co dzieje się w moim umyśle i ciele; decyduję się na spoczywanie w tym, co jest zamiast reagować, nadmiernie sobie w tym pobłażać lub tłumić moje doświadczenie.

Z tego głębszego połączenia ze sobą mogę słuchać i działać - odpowiadać - spontanicznie i kreatywnie w sposób, który jest wspierający w danej w sytuacji.

"Zrozumieć" oznacza tutaj, tak jak w kroku A, zrozumienie sercem. Innymi słowy, aby empatycznie połączyć się z uczuciami i potrzebami, które są żywe w drugiej osobie w tej właśnie chwili. To nie jest rozumienie, interpretacja czy analiza z poziomu umysłu, ale po prostu spoczywanie w bieżącej rzeczywistości, tak jak doświadcza jej drugi człowiek w tym momencie.

Następnie wyrazić siebie i być rozumianym.
W tym kroku szczerze wyrażamy siebie, by być w zgodzie z sobą I umożliwić drugiej osobie ujrzenie nas i empatycznie połączenie z nami w tej chwili. Wyrażamy to, co w nas żywe tu i teraz, bez upatrywania przyczyny tego, czego doświadczamy, na zewnątrz. Innymi słowy, bierzemy odpowiedzialność I uznajemy nasze doświadczenie. To sprawia, że jesteśmy panami siebie, a nie ofiarami okoliczności.
Im bardziej wyrażamy w tym momencie uczucia i prawdziwe potrzeby (tęsknoty), a nie tylko dzielimy się myślami i punktami widzenia, tym łatwiej będzie innym nawiązać kontakt z nami z poziomu serca, a nie umysłu.
Krok (C) jest okazją do przyjęcia naszej rzeczywistości jako daru, tak jak jest ona doświadczana przez nas w tym momencie. Darem może być wyrażenie prośby wobec drugej osoby. Prośba jest darem, ponieważ daje innym szansę, aby dobrowolnie przyczynić się do naszego dobrego samopoczucia. Dar znika, gdy miesza się go z oczekiwaniem i żądaniem.

A-B-C pomaga nam pozostawać zakotwiczonymi w spokojnej świadomości w relacjach z innymi. Pomaga nam uniknąć pułapek ofiar, krytyki, winy, oczekiwań i żądań, które często zakłócają nasze wzajemne relacje. Pozwala to na wzajemne obdarowywanie się i wzbogacanie życia, które odbywa się jako taniec między nami, poprzez wyjątkową moc komunikacji, którą jesteśmy obdarowani.

W ten sposób relacja może być świętowaniem naszej mocy wzbogacania się nawzajem.Wtedy nie jest walką o to, aby nasze poczucie braku i ograniczeń zostało zrekompensowane przez innych lub uniknięte poprzez nasze unikanie innych.